Ekornstua

Ekornstua

Ekornstua er en småbarnsavdeling med barn fra 0 til 3 år.

På Ekornstua har vi lyse og romslige lokaler med god plass til gulvaktiviteter og fysisk utfoldelse. Vi har også et grupperom tilknyttet avdelingen, gode garderobeforhold og et godt tilrettelagt stellerom med "mini" toalett for barna.

På Ekornstua fokuserer vi på mye fysisk aktivitet/sansemotorikk. Vi jobber også målrettet med sosial kompetanse og språkstimulering for de minste barna i barnehagen. Vi er derfor opptatt av at barna får leke mye både inne og ute og går ofte på tur i nærmiljøet. Lek er viktig for sosialisering, begrepsforståelse og språkutviklingen til barna. Vi har samlingsstund hver dag, der vi synger og danser. I tillegg har vi tema arbeid.

I aldersgruppen på Ekornstua skapes trygghet og et godt læringsgrunnlag ved gjenntakelse. Derfor er vår hverdag mye preget av de samme rutinene og aktivitetene. 

Ekornstua bruker et pedagogisk opplegg som heter BRAVO leken. På deres nettsider står det "Gjennom Bravo-lekens bokstaver, ord og aktiviteter ønsker vi å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne". BRAVO leken er derfor et helhtlig opplegg som skal stimulere alle sansene hos de aller minste barna. Du kan lese mer om dette HER.

Elgstua

Elgstua

Elgstua er en storbarnsavdeling med barn fra 3 til 6 år.

På Elgstua har vi store og lyse lokaler, og vi har et stort grupperom tilgjengelig hver dag. Vi har fokus på å  dele barna inn i mindre grupper.  Dette gjør at vi har gode muligheter for ulike aktiviteter inne og at vi ser hvert enkelt barn og kan legge til rette for deres alder og utvikling. Vi har ulike typer lekemateriell som blant annet to store bord der barna kan pusle, tegne, perle og så videre. Vi har en stor "dukkekrok", der barna kan holde på med rollelek og en krok med biler, bondegård, dyr, togbane og annet for konstruksjonslek.

På Elgstua fokuserer vi på å utvikle barnets sosiale kompetanse og språkutvikling. 

Vi fokuserer på fysisk aktivitet, der vi arbeider målrettet mot å utvikle barnets grov- og finmotoriske ferdigheter. Vi har ofte hinderløyper inne i barnehagen, men er også i gymsalen en dag i uka. Turer i skogen er en viktig arena der barna får trent sine grovmotoriske ferdigheter. Derfor har vi en fast turdag hver uke, men vi prøver å komme oss ut på tur så ofte som mulig.