2 ukersplan

Vi bruker 2 ukersplaner for å vise planene for barnehagens hverdag. Her synliggjør vi hva vi arbeider med. I tillegg skriver vi månedsbrev i slutten av hver måned, der vi evaluerer hvordan planene og ukene har gått. Disse planene blir kun levert ut til barna i barnehagen og her kommer derfor kun et eksempel på hvordan en slik plan ser ut.