Språk

Rammeplanen sier: ”Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Personalet er viktige som språklige forbilder”.

  • Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv.
  • Språk har storbetydning for den følelsesmessige, sosiale og intellektuelle utviklingen.
  • Det skal være gøy å jobbe med språket.
  • Glede, trygghet, spenning og utforskning utvikler språket.
  • Gjentagelse er viktig.

Språklek- Språkkompetanse 3-6år

Språklek 1  handler om lytteøvelser, munngymnastikk, eventyr og fortellinger, begreper og rim.

Språklek 2  handler om rim, setninger, ord, stavelser, lyd, språk og begreper.

BRAVO leken - Spårkkompetanse 0-3år

Bravo-leken fremmer småbarnas språkutvikling ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne.

Sosial kompetanse

Vårt mål er å ivareta og videreutvikle gode samspillrelasjoner.

I begrepet  gode samspillrelasjoner legger vi:

* At barna skal ha tillit til og føle seg verdsatt av hverandre

* At det skal være god kommunikasjon i barnegruppene

* At barna skal fungere sammen i lek og andre gjøremål

* At barna føler at de blir bekreftet og anerkjent

* At barna skal mestre problemstillling

* At barna skal kunne vise omsorg og empati for hverandre