Velkommen til Austmarka barnehages nye hjemmeside!

  • Grillhytta vår som står i umiddelbar nærhet til barnehagen
  • Forsker på naturen
  • Vi er en LIVSGLEDE FOR ELDRE barnehage
  • Treet med det rare i.....
  • klatrestativet
  • Uteområdet vårt
  • Vi holder til i underetasjen

 

Austmarka barnehage SA sitt motto:

”Vi griper øyeblikket i hverdagen”.

Vi er opptatt av barns medvirkning. Vi kan legge dagens planer tilside for å følge barnas interesser.

 

Vårt pedagogiske grunnsyn er:

”Vi gir trygghet og ser hvert enkelt barn”.

Vi er opptatt av at alle barn skal føle seg trygge i barnehagen. Trygghet er grunnsteinen for læring og utvikling av sosial kompetanse.